समाक्षीय केबल (आरएफ)

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
J93

J93

Wilcoxon (Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies)

COAXIAL RG316/U

स्टक मा: ४५,२६७

$2.43000

J1

J1

Wilcoxon (Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies)

COAXIAL LOW NOICE PVC JACKET PER

स्टक मा: २८,५०३

$4.21000

J4

J4

Wilcoxon (Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies)

COAXIAL RG174 PVC JACKET PER FOO

स्टक मा: ४५,२६७

$2.43000

J2

J2

Wilcoxon (Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies)

COAXIAL LOW NOICE PVC JACKET PER

स्टक मा: २१,४८७

$6.05000

J9T

J9T

Wilcoxon (Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies)

COAXIAL RG59

स्टक मा: २४,३४०

$4.93000

Top